Arbetsgrupperna

För att vår förening ska vara en riktigt bra och trivsam förening har vi arbetsgrupper som man kan delta i för att bidra till allas trivsel. Det är många små insatser som skapar vår förenings goda anda. Förhoppningsvis kan alla hitta någon grupp att engagera sig i efter förmåga! Nu försöker vi vitalisera dem så läs mer om de olika grupperna under rubriken ”medlem” och anmäl dig via mail till styrelsen (styrelsen@framtidilund.se).

Läs om arbetsgrupperna här