Styrelsemöte 2018-02-20

Diskussion om dränering: Sker vanligen vart 50:e år. Gjordes 1986-87 och på utsatta ställe efter det. Vi håller uppsikt men planerar ingen dränering före 2036.

Besiktningsprotokoll läggs upp på Bredablick online.  Sammanfattning likaså. Varje medlem får sitt protokoll. Styrelsen beslutar om fuktutredning vid Johan och Heléns skorsten.

Dags för ny after-work för diverse fixande den 15 mars.

Hantverkare – som även ombesörjer byggnadsställningar – är bokade. Omfogning av fasad samt fönstermålning efter vad som hinns på 2 veckor. Övrig ”att-göra-lista” finns. Om medlem vill använda hantverkare för privat fixande (utöver övermålade ventiler) diskuteras. Beslut: Inte detta år!

Efter besiktning 2011 saknas plåtar framför eldstäder i 11 lägenheter.  Om föreningen ska stå för beställning av arbete och medlemmar debiteras krävs stämmorbeslut.

Beslut om stensättning och bortfräsning av rot på Blåkulla gård. Bästa bud antaget.

Offert för fjärrvärmeväxlare är komplicerat! Mischa åtar sig att titta närmre.

Städarna var inte medvetna om kökstrapporna. Nu är de det. Vem tar på sig ansvaret för att föra dialog med städarna?  Niklas Vareman har tidigare haft det. Hannah Nilholm blir ny kontaktperson.

Skrivelse om Hedda Anderssongymnasiet skrivs under även av styrelsen.  Laddas upp på Bredablick online.

Vi behöver göra energideklaration i år.  Sista gjordes den av Anticimex. Vi kollar vad det kostar. Energiingenjörer i Råå har inkommit med erbjudande 7.500/hus.

Diskussion om teknisk förvaltning.  Inget beslut.

Introduktionsbrev till nya medlemmar läggs upp på Bredablick online.

Offert från Comhem med gruppavtal för bredband har inkommit.  Lite rörigt. Finns nu avtal till 2021.

Önskan att bygga terrass. Vi kan ta hjälp av Bredablicks jurist.  Stämmobeslut krävs. Flera presumtiva terrasbyggare är styrelsemedlemmar.