Styrelsemöte 2018-06-07

Styrelsen beslutade att låta Bredablick förhandla om villkoren för omskrivning av ett av föreningens bolån.

Ny energideklaration ska göras efter installation av nya värmeväxlare.

Planeringen av sommarens underhållsarbete diskuterades.

Stadgarna med nya tillägget ska läggas upp på föreningen hemsida.