Styrelsemöte 2019-05-20

Sammanfattning:

Styrelsen undersöker hur ansvarar fördelas när det uppstått fukt i lägenhet. Är det medlem, byggfirma, förening eller ev. försäkring? Sakkunnig tillfrågas. Offert har kommit in angående aspiratörer och det inväntas en till. Offerter för fasadfogning har kommit in och fortsätter undersökas noggrant. Ombesiktning för att uppfölja föregående besiktning av lägenheter ska göras under hösten. Inga personliga saker förutom dörrmattor och blommor i fönsterkarmar får förekomma i trapphusen. Extra föreningsstämma sätts till 29/9.