Styrelsemöte 2019-12-09 och 2020-01-08

Kortfattad sammanfattning av senaste två mötena:

Diverse mindre underhåll pågår. Arbete pågår med kontrakt för omfogningsarbetet på Tolvmanna.  Arbete med ventilation pågår nu i några lägenheter. Brandsyn fortsätter 2 ggr per år enligt vårt avtal med Anticimex. Vi ska försöka aktivera arbetsgrupperna och få ut info om det på hemsidan snart. Vi checkar besiktningsprotokoll från förra besiktningen av kakelugnarna för att planera ev åtgärder. Tvättstugan på Blåkulla har inspekterats av firma för ev ljudisolering av taket. Ventilgaller i våra hus ska bytas till enhetliga på nedre plan. Mer info kommer.