Våren 2015

Torsdag 9 april från kl 17

Fixarkväll. Vi gör en del av uppgifterna som vi brukar göra på städdagen. Allt brukar inte hinnas med då. Snacks och dryck finns. Vi samlas i Styrelserummet på Tolvmanna.

Söndag 24 maj kl 11-13

Städdag med efterföljande lunch och stämma. Stämman börjar kl 14.