Kontakt

Brf Framtid i Lund
Organisationsnummer: 745000-0638

Fakturaadress:
Ftg Nr 274
FE757
83874 Frösön

Styrelse:
Charlotta Sokulski Bateld, ordförande
Hans Erjefält
Sarah Hallberg
Evelina Lindén

Suppleanter:
Sven Björnsson
Johan Karlberg
Tomas Melinder

Styrelsen nås snabbast och enklast via epost: styrelsen@framtidilund.se