Styrelsemöte 2018-01-30

  • Blåkullas gård ska stenläggas efter röstning bland boende på Blåkulla.
  • Grannens lind ska beskäras. Två offerter inkomna.
  • Hantverkare till sommaren ska bokas.
  • Fogar på taket ska ses över till sommaren
  • Vildvinet och hängränna på Blåkulla ska ses över.
  • Sotning sker vart 4:e år.  Problem med att det ryker in i en lägenhet måste tas separat.