Styrelsemöte 2018-03-20

Uppföljning av besiktning: Brandvarnare: 4 saknas. Olof kollar inom en månad.

Termostat:  kan behövas 4 st.  Olof kollar.

Droppskydd m.m. Bör vara åtgärdat 31 maj.

Det saknas 21 tilluftsventiler samt 10 st övermålade/igensatta. Pernilla har sagt sig vilja kolla.  Mischa kan också.  Vad blir kostnaden? Eva tar in anmälan om de som har övermålade ventiler vill ha hjälp.

Uppföljning av trasiga trappnosar:  Anders kontaktar Terazzo. Offert när samtliga trappor setts över.

Koll på ekonomi?  Beslut att ta upp kvartalsrapporter och bjuda in någon från Bredablick att förklara redovisningen.

Störning av grannar?  Bäst att prata direkt! Ordningsregler kan tydliggöras.  Benjamin tar på sig arbetet och återkommer.

Terrassbygge:  Ojäviga styrelsemedlemmar har haft eget diskussionsmöte. Kontakt med jurist har tagits. Föreslår att sökanden inkommer med motion till stämman. Förslag att ta kontakt med Bredablicks fastighetspartner har funnits men avvaktar då det inte är klart att någon ansökan/motion inkommer. Konsultationskostnader diskuteras men inget beslut tas.

Förberedelse inför årsmöte.  Eva kontaktar valberedning, saker lappas i källare, förtäring fixas.