Styrelsemöte 2018-05-14

Offerter har kommit in från Kraftringen om att byta värmeväxlare. Bredablick ska kontaktas för att lämna synpunkter på offerten. Om Bredablick tycker att offerten är ok, så kommer den att accepteras. Installation kan isåfall ske under sommaren

Åtgärder för att reparera skador på tak i källarförråden på Tolvmanna diskuterades.

Planeringen av sommarens underhållsarbete diskuterades.

Styrelsen beslutade att kontakta Bredablick för att få en genomgång av föreningens ekonomirapporter.

Styrelsen beslutade att kontakta Fredrik Ståhl på Bredablick för att få hjälp med att utarbeta en ”färdplan” för hur föreningen ska hantera ärenden som berör medlemmars ansökningar om att väsentligen bygga om sina lägenheter, t.ex. terrasser.

Styrelsen har mottagit en skrivelse från en av föreningens medlemmar om störande vibrationer från tvättstugan på Blåkulla. Frågan utreds vidare.