Styrelsemöte 2019-10-09

Sammanfattning

Det kommer påbörjas en del arbete med skorstenar den 6:e januari. (Rensning av kanaler och borttagning av vissa galler.) Projekt ”Omfogning av fasad” har kommit till fasen med att specificera avtalet ( och vi tar hjälp av Bredablick ). Mer info kommer på höststämman nu på söndag. Brandronden noterade en del oönskade föremål i källargång och trapphus. Kom ihåg att endast dörrmatta får finnas utanför ens lägenhet, för allas vår säkerhet. Förslag finns om att skapa ett par fler källarförråd. Saken undersöks. Ventilation: Första steget är att ta upp övermålade ventiler där de finns och det kommer info via mail till berörda så småningom. Stadgeändringar är något som tar tid och ska ta tid. Styrelsen håller på att fastställa hur en omräkning av avgifter med förändrad boyta vid ombyggnad ska beräknas. Detta är inte klart ännu.