månadsarkiv: september 2017

Styrelsemöte 2017-08-22

Den 22a augusti träffades styrelsen för första gången efter sommaren. Följande punkter var bland annat uppe på dagordningen:
· Ett av våra lån har nu bundits upp på fem år framöver.
· Underhållsplanen – vad är klart för iår, vad ska göras.
· Fuktproblem i en del vindsfönster.
· Besiktning av alla lägenheter påbörjas. De berörda får infolappar i sina brevlådor i förväg.
· Flera nya medlemmar!
· Gemensam el – en fråga för höststämman.
· Fixarkväll för hela föreningen 14 september.
· Extra höststämma/städdag senare i höst. Formell stämma behövs för stadgeändringar på grund av lagförändring. Kallelse kommer!