månadsarkiv: januari 2020

Styrelsemöte 2019-12-09 och 2020-01-08

Kortfattad sammanfattning av senaste två mötena:

Diverse mindre underhåll pågår. Arbete pågår med kontrakt för omfogningsarbetet på Tolvmanna.  Arbete med ventilation pågår nu i några lägenheter. Brandsyn fortsätter 2 ggr per år enligt vårt avtal med Anticimex. Vi ska försöka aktivera arbetsgrupperna och få ut info om det på hemsidan snart. Vi checkar besiktningsprotokoll från förra besiktningen av kakelugnarna för att planera ev åtgärder. Tvättstugan på Blåkulla har inspekterats av firma för ev ljudisolering av taket. Ventilgaller i våra hus ska bytas till enhetliga på nedre plan. Mer info kommer. 

Styrelsemöte 2019-11-12

Sammanfattning

Vi skapar ett avtal och får hjälp med projektledning för omfogning av fasad. Vi försöker minimera projektledningsbiten för att minska kostnaderna. En del fuktproblem har avhjälpts med aspiratör i skorsten på Blåkulla. Lösningen används därför på fler ställen vid behov. Vi utreder eventuellt byte av termostater. Förslaget med hobbybänk i källaren på Tolvmanna har godkännts efter att senaste skyddsronden med Anticimex godkände det. Det blir en bänk där man kan arbeta med sina hobbyprojekt. Kraftfulla maskiner är så klart inte lämpligt utan mer det småskaliga hantverket. Det finns en del frivilliga krafter i huset och så snart det är i ordning kommer vi meddela det här. Kompletterande gårdsbelysning till Blåkulla är beställd.