Kategoriarkiv: Nyheter

Kortrapport från årsstämman

Nu har vi haft en effektiv och välbesökt städdag och årsstämma (vårstämma? kärt barn har många namn), där mycket blev gjort och beslutat i solsken och blåst. Det finns några arbetsuppgifter kvar att hugga för dem som inte kunde närvara. Håll utkik i era mejlkorgar!

Stämman valde ny styrelse. Som ordinarie ledamöter valdes:
Yngve Petersson (som stannar som ordförande, hurra!)
Anna Tunlid (som fortsätter vara sekreterare, hurra igen!)
Eva Andersson (hurra om hon fortsätter som ekonomiansvarig!)
Evelina Lindén
Hans Erjefält

Suppleanter blev:
Sven Björnsson
Elisabeth Bergkvist
Anna Engstam

Vi beslutade att ansluta vår bostadsrättsförening till fiber med en lösning som även ger viss tillgång till basutbud av tv-kanaler. Mötet röstade också för de stadgeändringar som styrelsen föreslagit – se utskick i era mejlkorgar där allt sådant står.

Inga större överraskningar, således.

Mer information (t ex vilka som ingår i vår nya valberedning) kommer när årsmötesprotokollet är skrivet och justerat!

Våren 2016

Några bra saker och datum att hålla koll på.
Torsdag 3 mars: After work och fixarkväll.  Från kl 17 samlas vi på Tolvmannas gård (eller styrelserummet i källaren beroende på väder) och tar itu med saker som vi enkelt kan lösa själva.
Söndag 8 maj: Vårstämma och städdag
Bastun klar. Bastun är helt klar att användas. Bokningsinfo och instruktioner hittar du här.
Andrahansuthyrning. Från och med i år tar föreningen ut en avgift för andrahandsuthyrning. Info och blanketter hittar du här.

I väntans tider…

I väntan på årsmötet och den fullständiga årsredovisningen kommer här ett utdrag ur 2013 års verksamhetsberättelse.

 

Större reparationer och underhåll under år 2013

 • Samtliga av föreningens trappuppgångar är nu renoverade. Renoveringen av trappuppgångarna påbörjades år 2012. Även färgen på väggarna i källarlokalen på Blåkulla har bättrats på (mars-13).
 • Båda fastigheternas tak har besiktigats efter en läcka i ena takkupan på B301. Taken godkändes och besiktningen utfördes av en oberoende inspektör (Dry-it och Epcon). Dry-it besiktigade också de tre badrum som skulle risker att påverkas i samband med återstående fönsterbyte (aug-13).
 • Fyra nya ventiler har öppnats i upp föreningen av Olofssons plåt. Detta var den sista delen av uppföljning gällande självdraget och OVK-besiktningen som utfördes 2011 (feb-13). Ventiler som bara är övermålade har medlemmarna själva ansvaret för att öppna upp inför nästa OVK-besiktning.
 • Radonmätningar har utförts mellan januari och april i ett representativt antal av föreningens lägenheter. Resultatet visade att nivån som uppmättes av radon var låga och nivån väl godkänd.
 • Återstående fönsterbytet på Blåkulla och de fem resterande fönsterna på Tolvmanna har utförts av JJ Bygg. Fasadarbetet på Tolvmanna har utförts av K-fasader (sept-13).
 • En fuktskada har upptäckts i taket på B202, detta pga stopp i avrinningskonstruktionen på Blåkullas takterrass. Ny avrinningskonstruktion har satts i samband med renoveringen av fasaden. Rutiner för kontinuerliga kontroller av terrassens avrinningskonstruktion har skrivs in i hustomtens arbetsbeskrivning (sept-13).
 • Fukt i skorsten upptäcks i B303 (sept-13). Hydrofobering och fogkomplettering har utförs på skorstenarna på Blåkulla i samband med fasadrenoveringen (okt-13).

 

Planer för år 2014 avseende större underhåll samt årsavgifter

 • Måla om ytterdörrarna på Blåkulla samt källarfönsterna.
 • Besiktning av föreningen takfönster.
 • Omfogning av tegelfasad och grundsockel på Rådmansgatan-Möllegatan under 2014-2015.
 • Renovering av den gemensamma bastun.
 • Föreningen har en god ekonomi i föreningen och underhållet är väl planerat. Detta medför att ingen avgiftshöjning kommer under år 2014.