Felanmälan

Som lägenhetsägare är du själv ansvarig för fel på saker ”du kan röra vid” i lägenheten, se även stadgar för förtydligande.

Vid fel i allmänna utrymmen på något av följande:

  • Nycklar och lås
  • Glödlampor i trapphus
  • Fel i tvättstugan
  • Ytterdörrar och dörrar till allmänna utrymmen
  • El-fel i allmänna utrymmen

görs felanmälan till vår vaktmästerigrupp. Kontaktinformation kommer inom kort. Tills vidare kontakta styrelsen, se länk nedan.

Övriga fel anmäles till styrelsen.