Kontakt

Brf Framtid i Lund
Organisationsnummer: 745000-0638

Fakturaadress:
Ftg Nr 274
FE757
83874 Frösön

Detta är vår styrelse:

Eva Nyström, Styrelseordförande, tel: 0768-464280

styrelsen@framtidilund.se  (Denna mailadress kan läsas av alla i styrelsen)

Simon Hansson, sekreterare

Eva Andersson

Yngve Petersson

Fredrik Caesar

Henrik Gustavsson

Azad Daran

Sonja Ekman

Kontakta gärna våra två kontaktpersoner vid mindre ärenden:

Blåkulla: Henrik Gustavsson, Idrottsgatan 9b

Tolvmanna: Yngve Petersson, yngve@vegania.se