Återvinning

Föreningen har självklart kärl för sopsortering på innergården till både Blåkulla och Tolvmanna (förklaring se Historik). Det är tydligt uppmärkt vad som skall läggas i vilket kärl.

Om du ändå känner dig osäker kan du alltid gå in på Sysavs eller Lunds Renhållningsverks informationssidor om sopsortering.

 

Källsortering

Vi har källsortering av sopor i Framtid. Följ anvisningarna vid tunnorna och hjälp till att hålla god ordning i soprummen! Vi har tunnor för:

 • Matavfall
 • Restavfall
 • Returpapper (tidningar, broschyrer, kontorspapper. OBS! böcker skall lämnas på återvinningscentral som second hand eller brännbart)
 • Återvinningsbar kartong, omslagspapper mm
 • Vik samman dina kartonger – undvik fylla tunnan med luft
 • Glas (färgat resp klart glas)
 • Metallförpackningar – OBS ingen skrot här! 
 • Plastförpackningar, både hård- och mjukplast – OBS frigolit är sopor!
 • Lysrör och lågenergilampor (se även utökad information nedan)
 • Batterier

Förpackningar måste diskas/sköljas ur!

 

Lysrör och lågenergilampor

Från Kemikalieinspektionen: ”Lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver. Här finns råd hur man gör om en lampa går sönder.”

Kemikalieinspektionens hemsida går det att läsa mer om hur du bör hantera en lågenergilampa/lysrör som går sönder.

 

 

Medicinrester

Lämnar du in på apoteket, som tar hand om dem på rätt sätt.

 

Miljöfarligt avfall

Följande klassas som miljöfarligt avfall:

 • Gamla färg- och sprayburkar
 • Miljöfarliga vätskor (t ex rengörings-, lösnings- och bekämpningsmedel, spillolja) 
 • Kvicksilvertermometrar
 • Produkter med inbyggda batterier

Ovanstående avfall transporterar du själv till någon av Renhållningsverkets miljöstationer.

miljöstationerna lämnar du också dina s k grovsopor, bl a julgranar, TV apparater, kyl-/frysskåp, elektronikskrot (t ex datorprylar), möbler och cyklar. De tar även emot gamla kläder och annat du vill skänka till Emmaus Björkå.