Fastighetsjour

Hej alla medlemmar!
Föreningen har tecknat ett avtal med Örestads bevakning när det gäller akuta jourinsatser utanför kontorstid. Här bifogas det dokument med information om vad som gäller.

Fastighetsjour på kvällar, nätter och helger – Örestads bevakning 040-93 12 70

Var observant på att det är ett mycket begränsat antal akuta insatser utanför kontorstid som täcks av vårt avtal. Du som bor i lägenheten är själv ansvarig för att åtgärda de allra flesta problem som kan uppstå och kontakta lämplig hantverkare vid behov.
Vänliga hälsningar
Styrelsen