månadsarkiv: april 2012

Kandidera till styrelsen

Härmed utlyser valberedningen de platser som behöver tillsättas i styrelsen och i valberedning.

Det skall tillsättas 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter till styrelse och 3 ledamöter till valberedningen.

Efter inväljningen till styrelsen som görs av föreningens medlemmar på
årsstämman fördelas uppdragen inom styrelsen (ordförande, kassör och
sekreterare) på dess första möte.

Samtliga styrelsemedlemmarna har lärorika uppdrag mellan styrelsemötena allt från att sätta upp trappstädningslistor, kontakt med hustomten Ingemar och
kontakt med hantverkare samt samordning vid höst och vårstädningar.
Föreningen har en ekonomisk förvaltning: CYMKO som sköter den större delen av arbetet med ekonomin. Styrelsemöte sker ca en gång per månad. Styrelsen brukar bytas om att ha mötena hemma hos varandra.

Arvodering är i form av middag på restaurang två gånger om året med
styrelsen och hustomte.

Om du är intresserad av att kandidera till någon av dessa poster var vänlig
kontakta oss via mail snarast.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen
Maria Sundqvist

Tfn: 0703-585458
Mail: orkestrid@gmail.com