månadsarkiv: maj 2019

Styrelsemöte 2019-04-29

Sammanfattning:

Hantverkare anlitas till att ta upp dörr till soprum på tolvmanna och laga kupa.  Offert angående byte av vissa dörrstängare antas.  Styrelsen beslutade att noga granska de företag som är aktuella för det större jobbet att omfoga fasader. Inget beslut är således fattat ännu. 

Några olika fuktproblem ska tas upp på nästa möte. Vi hade en diskussion rörande pantsättningsavgift och överlåtelseavgift som vid försäljning debiteras köpare/säljare och föreningen.  Oklarhet vad avgiften grundar sig i. Det ska redas ut med Bredablick. Vi diskuterade ett förslag om att införa en besiktning vid alla överlåtelser. Skrivare till föreningsarbetet är införskaffat och står i föreningsrummet.  Hålet i asfalten mot tolvmannahuset ska lagas. 

Cyklar med lappar kvar flyttas in i cykelförrådet innan de tas bort. Elkontakter är nu installerade på utsidan av uthusen på båda gårdarna.