Andrahandsuthyrning

Som medlem i Brf Framtid får du hyra ut din lägenhet i andra hand. Du måste dock först få styrelsens godkännande. Din andrahandsuthyrning måste ske i enlighet med föreningens stadgar och ordningsregler.

Styrelsen behöver påskriven blankett om andrahandsuthyrning två månader innan uthyrningen påbörjas.

Här kan du ladda ner blanketten: Ansökan om uthyrning av bostadsrätt i andra hand.

Detta för att styrelsen ska hinna godkänna uthyrningen på ett styrelsemöte. Blanketten skall lämnas i föreningens brevlåda på Möllegatan 16. Styrelsen återkommer skriftligen efter att ansökan är behandlad. I enlighet med föreningens stadgar får inflyttning ej ske förrän styrelsen har godkänt uthyrningen.

Vid andrahandsuthyrning tar föreningen sedan 2016 enligt stadgarna ut en avgift ”med högst 10 % av prisbasbeloppet för det kalenderår under vilket andrahandsuthyrningen pågår. Om andrahandsuthyrningen pågår under del av kalenderåret ska andel av avgift utgå motsvarande den andel av året för vilket andrahandsuthyrningen pågår.”

Kom ihåg att kontrollera hyresgästen som du/ni hyr ut till noggrant. Ta gärna flera olika referenser och inte bara från den som den/de hyrt av senast. Om hyresgästen inte sköter sig är du/ni som lägenhetsägare ytterst ansvarig och kan i värsta fall tvingas sälja lägenheten .

Trappstädning samt höst- och vårstädning skall skötas som vanligt, antingen av dig/er som lägenhetsägare eller av den du/ni hyr ut till. Kom även ihåg att informera om tvättstugeregler mm.

Mer information om andrahandsuthyrning kan t.ex. hittas på bobattre.se.