månadsarkiv: september 2019

Styrelsemöte 2019-09-03

Sammanfattning:

Styrelsen fortsätter arbeta med att ta fram entreprenörer för underhåll (ventilation och fogning av fasad) och målet är att rapportera om det på extrastämman. Underhållsplanen följs. Ny soprumsdörr, mot gatan, ska byggas på Tolvmanna under hösten. Energideklaration är utförd. Styrelsen fortsätter jobba med att klargöra hur ansvaret ska fördelas vid ombyggnation. Det handlar i mycket förkortade ordalag om förändringen av boyta, ansvarsfördelning vid eventuella skador samt hur ansvar upprätthålls vid försäljning. Stadgarna ska uppdateras när det är utrett. På Tolvmanna finns behov av gårdsstädning och det kommer att organiseras. (Kanske det redan är gjort:)Styrelsen kollar upp ett erbjudande om fiber som kommit till föreningen.

Extrastämman blir söndag 3/11 2019.