Styrelsen

Styrelsen nås snabbast och enklast via epost: styrelsen@framtidilund.se
Yngve Petersson, ordförande
Evelina Lindén, vice ordförande
Anna Tunlid, sekreterare
Eva Andersson, kassör
Jonatan Wullt, ordinarie ledamot
Sven Björnsson, suppleant
Azad Daran, suppleant
Christian Ryltenius, suppleant