Styrelsen

Eva Nyström, ordförande tel: 0768 464 280

Kontakta i första hand via mailadressen:

styrelsen@framtidilund.se  Denna adress kan läsas av alla i styrelsen.

Simon Hansson, sekreterare

Eva Andersson

Henrik Gustavsson

Yngve Petersson

Fredrik Caesar

Azad Daran

Sonja Ekman