månadsarkiv: juli 2019

Styrelsemöte 2019-06-17

Sammanfattning:

Brandsynsrundan gav betyget perfekt denna gång! Avrinningsbleck vid gårdstrapporna, Tolvmanna ska åtgärdas. Vi har många trasiga strömbrytare i källargångarna. Dessa ska inventeras och sen bytas ut. Slukhålet utanför styrelserummet är åtgärdat. Vi har tre offerter nu för omfogning av fasad, varav vi bedömer en som mest intressant. Denna ska granskas ytterligare och ämnet kommer att tas upp på stämman. Styrelsen har antagit en offert gällande aspiratörer. Besiktning för energideklaration satt till 19/8. Uppdaterade ordningsregler gäller from 1/8. Styrelsen jobbar vidare med att klargöra hur ansvaret ska fördelas vid ombyggnation. Det handlar i mycket förkortade ordalag om förändringen av boyta, ansvarsfördelning vid eventuella skador samt hur ansvar upprätthålls vid försäljning.


Styrelsemöte 2019-05-20

Sammanfattning:

Styrelsen undersöker hur ansvarar fördelas när det uppstått fukt i lägenhet. Är det medlem, byggfirma, förening eller ev. försäkring? Sakkunnig tillfrågas. Offert har kommit in angående aspiratörer och det inväntas en till. Offerter för fasadfogning har kommit in och fortsätter undersökas noggrant. Ombesiktning för att uppfölja föregående besiktning av lägenheter ska göras under hösten. Inga personliga saker förutom dörrmattor och blommor i fönsterkarmar får förekomma i trapphusen. Extra föreningsstämma sätts till 29/9.