Nyinflyttad? Tips och råd

Att bo i en bostadsrättsförening innebär en hel del som man kanske inte har tänkt sig eller helt enkelt inte har en aning om. Det är nog inte många som känner sig som fastighetsägare, men som medlem i en bostadsrättsförening är du faktiskt det. Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen äger ju fastigheten – våra hus – tillsammans.

Boendeformen bygger på en såväl kollektiv som demokratisk tanke: att vi alla som bor här delar på ansvaret för föreningens hus och förvaltning. På årsstämman väljer vi några av grannarna som under ett verksamhetsår bär det formella ansvaret för föreningen.

Vill ni veta mer om vad som gäller när man bor i en bostadsrätt kan titta på ett videoklipp som Bostadsrätterna har lagt ut. (Det är en lång film men man kan snabbspola.)

KÄLLARFÖRRÅD
Alla lägenheter har ett källarförråd. Våra hus är gamla, byggda 1902, och står på skånsk lerjord. Detta innebär att det är svårt att ha helt torra källare. Det är inte tillrådligt att förvara kläder och annat som kan ta åt sig fukt och lukt i våra förråd.

För att hålla en bra miljö i källaren är det viktigt att vi har bra ventilation. Det finns ventiler i en del väggar och i en del källarfönster. Dessa ska vara öppna. Dessutom underlättar det om vi inte ställer grejer direkt mot väggarna. Det är också bra om man kan lägga något på golvet, typ brädor, lastpall, så att det även finns möjlighet för luften att cirkulera under våra lådor.

Varje lägenhet har ett förråd och det finns extra förråd man kan hyra. Dessa förråd hyrs ut för ett år i taget. De som önskar ett extra förråd kan ställa sig på en väntelista. Kostanden varierar beroende på förrådets storlek.

Det är inte tillåtet att förvara något i källaren utanför sitt eget förråd. Man kan få tillstånd av styrelsen om man tillfälligt behöver förvara något på grund av t ex en renovering av lägenheten. Får man tillstånd ska det som placeras utanför sitt eget förråd märkas med lägenhetsnummer samt datum när det sattes ner och när det ska tas bort.

NAMN I TRAPPHUSET
I varje trappuppgång finns det en tavla som visar vilka som bor i trappuppgången. Medlemmen ansvarar för att det finns rätt namn på tavlan. I källaren finns ett förråd med extra bokstäver.

Medlemmen ansvar också för att namnskylten på dörren blir uppdaterad.

BRANDSÄKERHET
Varje medlem ansvarar för att det finns minst en brandvarnare i varje lägenhet. Medlem får inte placera något i trapphusen, inte ens utanför sin egen lägenhetsdörr. Det gäller även källaren, inget ska placeras utanför eget förråd utan tillstånd från styrelsen.

Det finns brandsläckare på strategiska platser i fastigheterna ifall en brand skulle uppstå. Titta gärna runt så att du vet var dessa finns.

TVÄTTSTUGAN
I källaren till båda våra hus finns också tvättstugorna. Bokning av tvättstuga görs i källaren där det finns en sida för varje månad. Max 4 timmar per tvättpass och man kan max sätta upp två pass åt gången.

Tvättider: måndag–lördag kl 8–20, söndagar 10–18 och på stora helgdagar som midsommar, påsk, jul och nyår får man inte använda tvättstugan.

Det är viktigt att torkrum, torkskåp och torktumlare töms så att nästa medlem som tvättar kan använda dessa för att torka sin tvätt. I torkrummet ska man inte mixtra med torkfläkten – den sköter sig själv. Torkskåpens dörrar ska stängas.

När man tvättar är det viktigt att man tänker på att det finns medlemmar som bor ovanför tvättstugan så att man inte slamrar i onödan med t ex dörrar och tvättvagnar.

Efter avslutat tvättpass ska man se till tvättstugan lämnas i det skick som det var när man började tvätta. Det vill säga golvet är rent, inga tvättmedels- eller mjukmedelsrester i eller på tvättmaskinerna, luddet är borta från torktumlaren. Har man använt mangeln ska mangelduken vara utdragen och inte vara inlindad runt valsen.

CYKLAR
Cyklar får ställas i cykelställ och i cykelförråd. Tolvmannahuset har ett cykelförråd i källaren utanför tvättstugan. Föreningen har begränsade ytor att förvara cyklar på. Vid varje städning kan cyklar slängas. Föreningen gör regelbundet cykelrensningar och de cyklar som ingen hävdar ägarskap till, slängs.

GÅRDAR och FESTER
Våra gårdar ska vara små oaser där vi kan njuta och umgås. Därför måste vi alla hjälpas åt att se till att det blir så. Det finns grillar och partytält som man kan låna. Vill man ha större fester ska man förvarna berörda grannar om detta. När man lämnar gården efter fest eller grillning ska gården vara i samma fina skick som innan. Grillen ska ställas in i förrådet efter att den svalnat.

Rökning får enbart ske under förutsättning att övriga medlemmar inte störs av detta.

Ljudnivån ska sänkas efter klockan 22 för att undvika att övriga medlemmar störs.

ELDSTÄDER
Medlemmen är ansvarig att eldning enbart sker med torr ved. Föreningen rekommenderar att enbart använda den ved som föreningen köper in. Veden placeras i våra soprum.

VENTILATION
Våra fastigheter är byggda 1902 och har så kallad sjävventilation. Det finns tilluftsventiler och frånluftsventiler. För att detta ska fungera krävs att dessa ventiler är öppna.

UPPVÄRMNING
Våra fastigheter har vattenburen uppvärmning från Kraftringens fjärrvärme. Det tar alltid lite tid innan värmesystemet kommer igång efter sommarsäsongen. Ibland krävs det avluftning. På varje radiator finns längst upp en avluftningsventil. Den öppnas tills det kommer vätska ur ventilens hål. Skruva inte på något annat än avluftningsventilen och själva termostaten. Det finns reglerventiler på varje radiator. Dessa är inställda för att alla lägenheter ska få tillräckligt med varmvatten för att kunna uppvärmas. Dessa reglerventiler får inte justeras av medlemmen.

LÄGENHETSNUMMER
Vår förening består av två fastigheter: Tolvmanna (Jutahusgatan 7, Idrottsgatan 8–10B, Möllegatan 16) och Blåkulla (Idrottsgatan 9A–9B, Möllegatan 14). Det finns ett långt och ett kort lägenhetsnummer. Det långa, 9-286-1-XYZZ där X=1 om det är Tolvmanna och X=2 om det är Blåkulla, Y anger våningsplan och ZZ är enbart ett ordningsnummer. Internt använder vi enbart de fyra sista. De interna lägenhetsnumren inleds alltid med en bokstav där A=Tolvmanna och B=Blåkulla. Detta lägenhetsnummer ska inte förväxlas med det s k LGR NR som finns efter vår gatuadress.

STÄDDAGAR
Vi brukar ha två städdagar: en på våren och på hösten. Eftersom vi äger våra fastigheter tillsammans är det viktigt att alla deltar och tar ansvar. Det är dessutom ett bra sätt att lära känna övriga medlemmar. Har du förhinder, frågar du styrelsen vilken uppgift du kan åta dig att göra vid annat tillfälle.

Vi har listor på arbetsuppgifter där man väljer en uppgift och markerar den med sitt lägenhetsnummer. Efter städningen har vi lite förtäring innan vi har stämma.

STÄMMOR
Vi har alltid en stämma som är vårt årsmöte och den inträffar på våren, någon gång mellan april och juni. Ibland har vi även en extra stämma på hösten. Stämmorna är det högst beslutande organet och därför är det viktigt att delta på dessa. Stämman beslutar t ex om hyreshöjningar, val av styrelse, valberedning, stadgar, ordningsregler med mera.

ARBETSKVÄLLAR
Ibland behövs det lite extra insatser och då samlas vi på gårdarna och utför diverse sysslor för att hålla våra hus i gott skick. Det kan vara lite extra städning på gården, lite målning av dörrar, lite städning av källare och tvättstuga, byte av glödlampor och liknande.

I samband med detta brukar vi ha en enkel förtäring som vi tackar oss själva med för en god arbetsinsats.

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET
I föreningen har vi en övernattningslägenhet. Den ligger i Blåkullahuset, entré i hörnan Idrottsgatan/Möllegatan. Den kan medlemmar hyra till sina gäster. Mer info finns på hemsidan.

SOPRUMMEN
Föreningen har alla fraktioner som kan sorteras. Det är viktigt att vi alla ser till att följa den uppdelningen och inte t ex lägger plast i matavfallet. Platta till eller ta isär pappkartonger så att en kartong inte fyller upp behållaren med luft. Är en behållare full kan man inte ställa sin återvinning vid sidan om, utan man får försöka göra plats eller ta tillbaka det som man vill slänga och försöka igen när behållaren är tömd.

Det är inte tillåtet att ställa saker i soprummet utöver det som ska läggas i behållarna. Detta gäller speciellt elektronik och annat som inte betraktas som förpackningar.

Vi hjälps åt att hålla rent i soprummet för allas trevnad och så att inte råttor finner ett bra matställe.

ARBETSGRUPPER
Vi har ett antal arbetsgrupper, trädgårdsgruppen, hobbyhörnegruppen, festgruppen, fixargruppen, bastugruppen, tvättstugegruppen, målargruppen, övernattningslägenheten, soprumsgruppen och facebook- och hemsidesgruppen.

Här finns mer information om arbetsgrupperna!

HEMFÖRSÄKRING & BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING
När du bor i bostadsrätt behöver du både en hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen krävs för att ersätta skador på själva lägenheten och för att du har ett ansvar mot föreningen och dina grannar. Det finns oftast ett bostadsrättstillägg som du beställer som ett tillägg till din hemförsäkring.

HEMSIDA och FACEBOOK
Föreningen har en hemsida och en facebookgrupp.