månadsarkiv: november 2018

Styrelsemöte 2018-06-07

Styrelsen beslutade att låta Bredablick förhandla om villkoren för omskrivning av ett av föreningens bolån.

Ny energideklaration ska göras efter installation av nya värmeväxlare.

Planeringen av sommarens underhållsarbete diskuterades.

Stadgarna med nya tillägget ska läggas upp på föreningen hemsida.

Styrelsemöte 2018-05-14

Offerter har kommit in från Kraftringen om att byta värmeväxlare. Bredablick ska kontaktas för att lämna synpunkter på offerten. Om Bredablick tycker att offerten är ok, så kommer den att accepteras. Installation kan isåfall ske under sommaren

Åtgärder för att reparera skador på tak i källarförråden på Tolvmanna diskuterades.

Planeringen av sommarens underhållsarbete diskuterades.

Styrelsen beslutade att kontakta Bredablick för att få en genomgång av föreningens ekonomirapporter.

Styrelsen beslutade att kontakta Fredrik Ståhl på Bredablick för att få hjälp med att utarbeta en ”färdplan” för hur föreningen ska hantera ärenden som berör medlemmars ansökningar om att väsentligen bygga om sina lägenheter, t.ex. terrasser.

Styrelsen har mottagit en skrivelse från en av föreningens medlemmar om störande vibrationer från tvättstugan på Blåkulla. Frågan utreds vidare.

Styrelsemötet 2018-04-03

Styrelsens ställningstagande till inkomna motioner till föreningsstämman diskuterades. Motionerna rör byggnader av två nya terrasser på Tolvmanna. Efter inhämtande av synpunkter från Christer Sandström (FSBAB-Fastighetsägarnas ServiceByrå AB) beslutade styrelsen att motionerna saknar viktiga delar i underlaget för att stämman ska kunna fatta beslut. Styrelsen kommer därför att föreslå stämman att bordlägga motionerna.