månadsarkiv: maj 2020

Arbetsgrupperna

För att vår förening ska vara en riktigt bra och trivsam förening har vi arbetsgrupper som man kan delta i för att bidra till allas trivsel. Det är många små insatser som skapar vår förenings goda anda. Förhoppningsvis kan alla hitta någon grupp att engagera sig i efter förmåga! Nu försöker vi vitalisera dem så läs mer om de olika grupperna under rubriken ”medlem” och anmäl dig via mail till styrelsen (styrelsen@framtidilund.se).

Läs om arbetsgrupperna här

Styrelsemöte 2020-04-21

Sammanfattning

Vi fortsätter med styrelsemöten via Skype och det fungerar bra. Vi har fått en utförlig genomgång av hur man bör hantera bullermätning och åtgärder av yrkeskunnig (tvättstuga). Inga beslut fattade ännu. 

Vi diskuterar hur vi ska göra med fönster långsiktigt. Ska vi övergå till fönster med längre livslängd?  Frågan kräver mer kunskapsinhämtning. Mindre underhåll nu på gång med byggfirma (spricka i vägg, reparation av takfönster). Byggmöte angående fasadrenoveringen sker löpande. Besiktning av lägenhet som säljs är beställd.  Mer info angående tilluftsventiler kommer längre fram. Stämman blir den 14/6.

Styrelsemöte 2020-04-01

Sammanfattning

Mindre underhåll är på gång på olika håll i våra hus förutom det större fasadprojektet, bl.a. någon spricka i vägg, termostatbyte i övernattningslägenheten mm. Gällande fasadrenoveringen som pågår hålls byggmöten löpande med entreprenören och projektledare från Bredablick. Vi diskuterar hur vi hanterar årsmöte med tanke på corona. Beslutas att det kommer att bli ett möte via nätet och med poströstning. Detta kommer ske med hjälp av en brevlåda i huset. Hygienrutiner införs i tvättstugorna (Rengöringsmedel finns tillgängliga för alla så att man kan torka av ytor). Bättre begagnad mangel köps in till Tolvmanna. Övergång från analog till digital TV kommer ske 8:e september. (Se mailutskick till alla 1:a april).