Styrelsemöte 2020-04-21

Sammanfattning

Vi fortsätter med styrelsemöten via Skype och det fungerar bra. Vi har fått en utförlig genomgång av hur man bör hantera bullermätning och åtgärder av yrkeskunnig (tvättstuga). Inga beslut fattade ännu. 

Vi diskuterar hur vi ska göra med fönster långsiktigt. Ska vi övergå till fönster med längre livslängd?  Frågan kräver mer kunskapsinhämtning. Mindre underhåll nu på gång med byggfirma (spricka i vägg, reparation av takfönster). Byggmöte angående fasadrenoveringen sker löpande. Besiktning av lägenhet som säljs är beställd.  Mer info angående tilluftsventiler kommer längre fram. Stämman blir den 14/6.