månadsarkiv: september 2018

Höststädning 21/10

Hej allesammans!
Höstens härliga färgpalett är på ingång och i vanlig ordning innebär det att våra fina innergårdar behöver pysslas om lite. Styrelsen bjuder därför in till höststädning söndagen den 21 oktober. Vi samlas på respektive innergård kl. 11.00 för trädgårdsarbete m.m. för att sedan njuta av en gemensam grillning!
Med vänliga hälsningar
Er styrelse

Styrelsemötet 2018-09-03

Omsättning av banklån.
Ett av föreningens lån på 5,9 miljoner kr förföll den 1 september. Bredablick har tagit in offerter från olika banker på vilka villkor dessa kan erbjuda med avseende på räntor och bindningstid. Baserat på denna information beslutade styrelsen under sommaren (per capsulam) att binda halv lånet (2 950 tkr) på 5 år (1,47%) med 14 750 kr i kvartalsamortering. Andra halvan lämnas rörlig tills styrelsen har sett över om det finns något utrymme för att amortera. Den summa som sedan kvarstår kommer då att bindas på 2 eller 3 år.

Underhåll.
Styrelsen beslutade att genomföra en översyn av samtliga skorstenskanaler. Sommarens
hantverksarbete diskuterades och det konstaterades att vi behöver en bättre framförhållning för att planera arbetet, t.ex. att se till att det finns byggnadsställningar. Vi diskuterade också de
återkommande problemen med föreningens portlås. På sikt behöver vi nog göra en översyn av
samtliga lås.

Övrigt.
Styrelsen kommer att genomföra en inventering av föreningens källarförråd. Informationen
ska användas för att göra en väntelista på förrådsutrymmen. Brandsynen har framfört anmärkningar på att prylar placeras utanför förråden och i trappuppgångar. Eva kommer att maila till samtliga medlemmar om att dessa prylar måste tas bort.