månadsarkiv: oktober 2019

Styrelsemöte 2019-10-09

Sammanfattning

Det kommer påbörjas en del arbete med skorstenar den 6:e januari. (Rensning av kanaler och borttagning av vissa galler.) Projekt ”Omfogning av fasad” har kommit till fasen med att specificera avtalet ( och vi tar hjälp av Bredablick ). Mer info kommer på höststämman nu på söndag. Brandronden noterade en del oönskade föremål i källargång och trapphus. Kom ihåg att endast dörrmatta får finnas utanför ens lägenhet, för allas vår säkerhet. Förslag finns om att skapa ett par fler källarförråd. Saken undersöks. Ventilation: Första steget är att ta upp övermålade ventiler där de finns och det kommer info via mail till berörda så småningom. Stadgeändringar är något som tar tid och ska ta tid. Styrelsen håller på att fastställa hur en omräkning av avgifter med förändrad boyta vid ombyggnad ska beräknas. Detta är inte klart ännu. 

Styrelsemöte 2019-09-23

Sammanfattning

Fasad och ventilation är något som styrelsen jobbat med en längre tid. Inget klart ännu.  Belysning (lyktor) på Blåkulla ska bytas ut/uppdateras då den gamla installationen inte är säker. Arbete pågår. Offert har tagits in för rensning av några skorstenar på Blåkulla.Vi ska byta termostat på Tolvmanna. Har kommit in önskemål om hobbyhörna i källaren på Tolvmanna och det checkas med brandskyddsansvarig. Rörande fiberanslutning för bredband så löper vårt avtal med Comhem ut 31/12 2021. Styrelsen har börjat undersöka vad vi kan ha för alternativ i framtiden. Bredablick har styrelseutbildningar. Mall och struktur bör skapas för eventuella ansökningar om utbyggnad av vind. Ny rutin vid överlåtelse av lägenhet: besiktning ska ske vid behov. Vildvinet på Blåkulla ska rensas något då det klättrat över till huset bredvid och vi beställer hjälp för jobb på hög höjd.  Extrastämman blir 3/11 2019.