månadsarkiv: juni 2018

Styrelsemöte 2018-04-17

  • Värmeväxlare. Offerter kommer att begäras in för byte av värmeväxlare.
  • Förråd (Tolvamanna). Innertaket släpper i flera förråd. Ordförande kontaktar fuktexpert för rådgivning.
  • Brandsyn 20 april, Eva, Azad och Sven deltar.
  • Energideklaration. Två offerter har inkommit. Behandlas efter byte av värmeväxlare.
  • Föreningens olika arbetsgrupper ska bjudas in till ett styrelsemöte för att diskutera uppläggningen av arbetet.

Styrelsemöte 2018-03-20

Uppföljning av besiktning: Brandvarnare: 4 saknas. Olof kollar inom en månad.

Termostat:  kan behövas 4 st.  Olof kollar.

Droppskydd m.m. Bör vara åtgärdat 31 maj.

Det saknas 21 tilluftsventiler samt 10 st övermålade/igensatta. Pernilla har sagt sig vilja kolla.  Mischa kan också.  Vad blir kostnaden? Eva tar in anmälan om de som har övermålade ventiler vill ha hjälp.

Uppföljning av trasiga trappnosar:  Anders kontaktar Terazzo. Offert när samtliga trappor setts över.

Koll på ekonomi?  Beslut att ta upp kvartalsrapporter och bjuda in någon från Bredablick att förklara redovisningen.

Störning av grannar?  Bäst att prata direkt! Ordningsregler kan tydliggöras.  Benjamin tar på sig arbetet och återkommer.

Terrassbygge:  Ojäviga styrelsemedlemmar har haft eget diskussionsmöte. Kontakt med jurist har tagits. Föreslår att sökanden inkommer med motion till stämman. Förslag att ta kontakt med Bredablicks fastighetspartner har funnits men avvaktar då det inte är klart att någon ansökan/motion inkommer. Konsultationskostnader diskuteras men inget beslut tas.

Förberedelse inför årsmöte.  Eva kontaktar valberedning, saker lappas i källare, förtäring fixas.

Styrelsemöte 2018-02-20

Diskussion om dränering: Sker vanligen vart 50:e år. Gjordes 1986-87 och på utsatta ställe efter det. Vi håller uppsikt men planerar ingen dränering före 2036.

Besiktningsprotokoll läggs upp på Bredablick online.  Sammanfattning likaså. Varje medlem får sitt protokoll. Styrelsen beslutar om fuktutredning vid Johan och Heléns skorsten.

Dags för ny after-work för diverse fixande den 15 mars.

Hantverkare – som även ombesörjer byggnadsställningar – är bokade. Omfogning av fasad samt fönstermålning efter vad som hinns på 2 veckor. Övrig ”att-göra-lista” finns. Om medlem vill använda hantverkare för privat fixande (utöver övermålade ventiler) diskuteras. Beslut: Inte detta år!

Efter besiktning 2011 saknas plåtar framför eldstäder i 11 lägenheter.  Om föreningen ska stå för beställning av arbete och medlemmar debiteras krävs stämmorbeslut.

Beslut om stensättning och bortfräsning av rot på Blåkulla gård. Bästa bud antaget.

Offert för fjärrvärmeväxlare är komplicerat! Mischa åtar sig att titta närmre.

Städarna var inte medvetna om kökstrapporna. Nu är de det. Vem tar på sig ansvaret för att föra dialog med städarna?  Niklas Vareman har tidigare haft det. Hannah Nilholm blir ny kontaktperson.

Skrivelse om Hedda Anderssongymnasiet skrivs under även av styrelsen.  Laddas upp på Bredablick online.

Vi behöver göra energideklaration i år.  Sista gjordes den av Anticimex. Vi kollar vad det kostar. Energiingenjörer i Råå har inkommit med erbjudande 7.500/hus.

Diskussion om teknisk förvaltning.  Inget beslut.

Introduktionsbrev till nya medlemmar läggs upp på Bredablick online.

Offert från Comhem med gruppavtal för bredband har inkommit.  Lite rörigt. Finns nu avtal till 2021.

Önskan att bygga terrass. Vi kan ta hjälp av Bredablicks jurist.  Stämmobeslut krävs. Flera presumtiva terrasbyggare är styrelsemedlemmar.