Stadgar

Bostadsrättsföreningen Framtid i Lunds stadgar hittar du här: Stadgar brf Framtid i Lund.

Läs dem och håll dig informerad om vad det innebär att bo i vår bostadsrättsförening – vad du som medlem får och inte får göra med lägenheten du bor i, vilka dina skyldigheter och rättigheter är.