månadsarkiv: april 2013

Kandidera till styrelsen eller valberedningen?!

Valberedningen utlyser härmed möjlighet att anmäla sitt intresse till att arbeta i styrelsen eller vara med i valberedningen.
 
Det skall tillsättas 1 suppleant till styrelsen och 3 ledamöter till valberedningen. Samtliga styrelsemedlemmar har lärorika uppdrag mellan styrelsemötena tex. kontakt med hustomten, kontakt med hantverkare, sätta upp trappstädningslistor samt samordning vid höst- och vårstädningar.
 
Föreningen har en ekonomisk förvaltare, CYMKO, som sköter den större delen av arbetet med ekonomin. Styrelsemöten sker ca en gång per månad. Styrelsen brukar turas om att ha mötena hemma hos varandra.

Arvodering sker i form av middag på restaurang två gånger om året tillsammans med styrelsen och hustomte.

Om du är intresserad av att kandidera till någon av dessa poster var vänlig kontakta oss via mail  före 30/4-13.
 
Med vänliga hälsningar
Valberedningen
 
Maria Sundqvist
0703-585458
orkestrid@gmail.com
 
och
 
Henrik Hofvendahl
046-2223015