Bastun

Bastun i brf Framtid

Öppet:  Måndag – Söndag: 08.00 – 22.00

 • Bokningen sker via bokningslapp som hänger på väggen utanför bastun.
 • Man kan boka 1 eller 2 timmar.
 • Genom att markera H (Herr) eller D (Dam) kan tiden vara öppen för andra samtidigt också.
 • Nyckel finns i kodlådan bredvid dörren. Styrelsen informera om koden.
 • Man kan lämna kodlådan öppen som en markering att bastubadande pågår.
 • Tänk på grannarna och håll en låg ljudnivå.
 • Föreningen har själv med ideella krafter samt med professionell hjälp renoverat bastun. Det är en blandning av gammalt och nytt. Vi får också hålla rent bastun, duschrummet, omklädningsrummet och toaletten själva.
 • Städutrustning finns på toaletten!

Sätt på bastun:

 • Vrid den högra ratten mot höger, första delen sätter på bastun antal timmar.
 • Om man vrider ytterligare går timern på och bastun kan styras med hjälp av den.
 • Den  vänstra ratten är termostat och styr värmen i bastun.
 • Det ska ligga mellan 2/3 styrka eller max.
 • (Bra temperatur för badandet ligger mellan 75 C 90 C)
 • Stäng ventilationsluckan uppe i vänstra hörnet i bastun.
 • Stäng dörren.
 • Efter ca. 45 min kan du börja badandet.
 • Bastufläkten ska startas (röd tryckknapp på den gråa lådan) när badandet eller duschandet börjar.
 • Fläkten är timerstyrd och stängs automatiskt. Fläkten drar fukten både från bastun och duschrummet.

Själva badandet: 

 • Tips på olika typer av badande kommer senare!

Efter badandet:

 • Ställ timer på 30 min så att det torkar i bastun.
 • Öppna ventilationsluckan helt i bastun efteråt.
 • Töm vattnet från bastuhinken, låt inte bastuskopan ligga i vattnet.
 • Torka golvet ordentligt med gummiskrapan.
 • Golvet är gammalt och har inte rätt lutning, därför är det viktigt att vatten inte blir stående varken i bastun eller i duschrummet. Bänken i bastun kan flyttas så att vattnet kan torkas bort bra.
 • Om du är sist kan dörrarna till bastun och svängdörren lämnas öppen så att luften går runt.
 • Släck ljusen.
 • Lämna inga sopor och lås både toalettdörren och dörren till omklädningsrummet mot källaren.
 • Sätt nyckel tillbaka till kodskåpet.