månadsarkiv: mars 2014

I väntans tider…

I väntan på årsmötet och den fullständiga årsredovisningen kommer här ett utdrag ur 2013 års verksamhetsberättelse.

 

Större reparationer och underhåll under år 2013

 • Samtliga av föreningens trappuppgångar är nu renoverade. Renoveringen av trappuppgångarna påbörjades år 2012. Även färgen på väggarna i källarlokalen på Blåkulla har bättrats på (mars-13).
 • Båda fastigheternas tak har besiktigats efter en läcka i ena takkupan på B301. Taken godkändes och besiktningen utfördes av en oberoende inspektör (Dry-it och Epcon). Dry-it besiktigade också de tre badrum som skulle risker att påverkas i samband med återstående fönsterbyte (aug-13).
 • Fyra nya ventiler har öppnats i upp föreningen av Olofssons plåt. Detta var den sista delen av uppföljning gällande självdraget och OVK-besiktningen som utfördes 2011 (feb-13). Ventiler som bara är övermålade har medlemmarna själva ansvaret för att öppna upp inför nästa OVK-besiktning.
 • Radonmätningar har utförts mellan januari och april i ett representativt antal av föreningens lägenheter. Resultatet visade att nivån som uppmättes av radon var låga och nivån väl godkänd.
 • Återstående fönsterbytet på Blåkulla och de fem resterande fönsterna på Tolvmanna har utförts av JJ Bygg. Fasadarbetet på Tolvmanna har utförts av K-fasader (sept-13).
 • En fuktskada har upptäckts i taket på B202, detta pga stopp i avrinningskonstruktionen på Blåkullas takterrass. Ny avrinningskonstruktion har satts i samband med renoveringen av fasaden. Rutiner för kontinuerliga kontroller av terrassens avrinningskonstruktion har skrivs in i hustomtens arbetsbeskrivning (sept-13).
 • Fukt i skorsten upptäcks i B303 (sept-13). Hydrofobering och fogkomplettering har utförs på skorstenarna på Blåkulla i samband med fasadrenoveringen (okt-13).

 

Planer för år 2014 avseende större underhåll samt årsavgifter

 • Måla om ytterdörrarna på Blåkulla samt källarfönsterna.
 • Besiktning av föreningen takfönster.
 • Omfogning av tegelfasad och grundsockel på Rådmansgatan-Möllegatan under 2014-2015.
 • Renovering av den gemensamma bastun.
 • Föreningen har en god ekonomi i föreningen och underhållet är väl planerat. Detta medför att ingen avgiftshöjning kommer under år 2014.