månadsarkiv: april 2018

Styrelsemöte 2018-01-09

Underhåll: Vi undersöker hur ofta det sotas. Kan besiktning av rökkanal där det
ryker in ske samtidigt? Nej, behöver ske separat. Nästa sotning 2019.

Vi vill boka hantverkare till sommaren. Mischa blir föreningens kontakt.
Uppgifter ”so far”: Målning av uthusdörrar samt omfogning av fasad med
början på fasad mot söder. Fönster kan tas samtidigt.

Diskussion om hur vi klarar löpande, mindre underhåll. Det räcker inte med
enbart höst, vår och städ-after- work. Flera förslag. Vi behöver dela på arbetet.

Grannens lind (Blåkulla) kan skada vår fasad (och skymmer). Vi har efterhört
vad som gäller juridiskt. Själv går han med på beskärning om vår förening
bekostar det. Vi tar in offert.

Fråga om det går att nyttja övernattningslägenhet längre än 7 dagar har
inkommit. Styrelsen avslår.

Begäran om befrielse från avgift för andrahandsuthyrning har inkommit.
Normalt tas 10% av basprisbelopp/är. I detta fall bor sambo kvar samt är
tillgänglig för föreningens arbete. Vi beslutar att avgift sätts till 2%.

Vi tar upp frågan om introduktion till nya medlemmar. Ett utkast finns.

Vi har fått ny kontakt på Bredablick: Michaela Johnson.

Tre medlemmar är intresserade av att bygga terrass. Klart att stämmobeslut
krävs. Första åtgärd: Kontakt med jurist. Eva och Mischa kontaktar Bredablick.

Händelser: Klotter på Blåkullas fasad. Åtgärdat via saneringsfirma.
Fukt i vindslägenhet. Läckage vid köksfönster. Medlem tar själv
kontakt för åtgärd vilket godkänns.

Styrelsemöten hösten 2017

Vi kom efter med arbetet att sammanfatta och därför sammanfattar vi de
viktigaste punkterna från mötena 19 september, 19 oktober, 14 november och 5 december:

Träd: Synpunkter från boende på Blåkulla samlas in och råd av arborist
inhämtas. Därefter beslutas om fällning av trädet. På Tolvmanna beslutas om
beskärning och offerter hämtas in för bägge träd. Synpunkter från boende på
Blåkulla hämtas åter in om hur gården återställs. Offerter för detta tas in. Vi
diskuterar vad vi även kan göra själva.

Besiktning av lägenheter: Vindslägenheterna på Tolvmanna har besiktats. Det
finns något badrum som behöver åtgärdas men dess förutom saknas
tilluftsventiler i flera rum. Detta följer vi upp.

Övrigt underhåll: Underhållsplan uppdateras. Vi har diskuterat om
ventilationskanaler behöver besiktas/filmas men avstått. En enklare koll om de
är täta kan vi ta vid nästa OVK. Någon taktvätt behövs inte – däremot kan vi se
över vildvinets växt kring takrännor på Blåkulla. Övrigt arbete: Vi vill kolla om vi
kan få hjälp av hantverkare till sommaren. Kan vi dela upp omfogning av fasad
av Tolvmanna och ta hjälp av de hantverkare som återkommit till oss
sommartid? Trappnosar ska ses över och offert inhämtas. Brandvarnare i
övernattningslägenhet och styrelserum sätts upp. Vi skjuter på fråga om
dränering. Fukt i källare undersöks. På Tolvmanna finns fuktig vägg men hela
källaren är inte fuktig. Avfuktare finns i källare i bägge fastigheterna.

Gemensamt jobb: Städ After-work och gårdsstädning/div jobb vid höststämma
gjorde att det mesta på listorna blev gjort!

Vi undersöker billigare alternativ till städning genom Bredablick. (Tidigare
Hemfrid). Vi kan inte påverka hur ofta det städas vilket är varje vecka vintertid,
varannan vecka sommartid. Fönster i dörrar putsas en gång/månad. Om det
finns klagomål är det viktigt att påtala det omedelbart! Vi beslutar anta budet
under 1 år efter diskussion. Städningen kommer igång före jul.

Övrigt: Det ryker in hos en medlem när det eldas hos grannen! Vi går ut med
en fråga om det gäller fler? Att grannar besväras gäller bara här. Flera menar
att det kan vara svårt att elda och att det kan ryka in vid blåst. Tips läggs ut på
hemsidan.

Ekonomi: Budget fastställs. Om vi tar hela omfogningen av fasaden under
2018 behöver vi låna – för att om några år betala av mer än vi lånat. Vi beslutar – om möjligt – att anpassa underhållet så att vi varken behöver låna eller höja
avgifter. Prioritet för 2018: 1. Vindslägenhet med fuktproblem. 2. Tvätt-
maskinerna (att ersättas vid behov). 3. Ventilation. 4. Trappnosar. 5. Nya
värmeväxlare samt reglering. 6. I mån av utrymme påbörjas omfogning av fasad
och fönsterfixning.

Försäkring: Vi beslutar anta offert från Trygg Hansa. Vi tecknar inte kollektivt
bostadsrättstillägg. Medlemmar får själva teckna denna försäkring.

Föreningsfrågor: Vi har nya styrelseledamöter i Milorad Pejic och Anders Tunlid
som suppleant. För att motverka semesterpanik har både kassör, ordförande
och Mischa (Milorad) attesträtt för fakturor. Hela styrelsen och två ordinarie
ledamöter i förening (tidigare enbart ordförande och kassör) kan teckna firma.
En överlåtelse samt en andrahandsuthyrning har godkänts.