Styrelsemöte 2018-01-09

Underhåll: Vi undersöker hur ofta det sotas. Kan besiktning av rökkanal där det
ryker in ske samtidigt? Nej, behöver ske separat. Nästa sotning 2019.

Vi vill boka hantverkare till sommaren. Mischa blir föreningens kontakt.
Uppgifter ”so far”: Målning av uthusdörrar samt omfogning av fasad med
början på fasad mot söder. Fönster kan tas samtidigt.

Diskussion om hur vi klarar löpande, mindre underhåll. Det räcker inte med
enbart höst, vår och städ-after- work. Flera förslag. Vi behöver dela på arbetet.

Grannens lind (Blåkulla) kan skada vår fasad (och skymmer). Vi har efterhört
vad som gäller juridiskt. Själv går han med på beskärning om vår förening
bekostar det. Vi tar in offert.

Fråga om det går att nyttja övernattningslägenhet längre än 7 dagar har
inkommit. Styrelsen avslår.

Begäran om befrielse från avgift för andrahandsuthyrning har inkommit.
Normalt tas 10% av basprisbelopp/är. I detta fall bor sambo kvar samt är
tillgänglig för föreningens arbete. Vi beslutar att avgift sätts till 2%.

Vi tar upp frågan om introduktion till nya medlemmar. Ett utkast finns.

Vi har fått ny kontakt på Bredablick: Michaela Johnson.

Tre medlemmar är intresserade av att bygga terrass. Klart att stämmobeslut
krävs. Första åtgärd: Kontakt med jurist. Eva och Mischa kontaktar Bredablick.

Händelser: Klotter på Blåkullas fasad. Åtgärdat via saneringsfirma.
Fukt i vindslägenhet. Läckage vid köksfönster. Medlem tar själv
kontakt för åtgärd vilket godkänns.