Solen går ner över Tolvmannahusets skorstenar.

Arbetsgrupper

För att vår förening ska vara en riktigt bra och trivsam förening har vi arbetsgrupper som man kan delta i för att bidra till allas trivsel. Det är många små insatser som skapar vår förenings goda anda. Förhoppningsvis kan alla hitta någon grupp att engagera sig i efter förmåga. Ta dig en funderare och anmäl dig så snart som möjligt! Det gör du genom att skicka ett mail till: styrelsen@framtidilund.se

Även om du sedan gammalt är med i en grupp, så maila gärna styrelsen och bekräfta. Vi försöker uppdatera listorna. Om det finns förslag på fler grupper så är det bara att hojta till!

Trädgårdsgruppen: Fixar och donar med växterna och gårdarna. Kontakta Hans.

Hobbyhörnan: Ny grupp som på Tolvmanna tar sig an att möblera nya hobbyhörnan i källaren där elen blivit dragen och förberedd. I Blåkulla finns ett hobbyrum. Kontakta Anna.

Festgruppen: Framför allt ansvariga för att köpa in förtäring till våra stämmor. Kontakta Johan.

Fixargruppen: Hustomtar som tar sig an mindre saker som t ex att byta glödlampor, skotta snö framför trapp, skruva i en skruv som sitter löst och dylikt. Kan även hjälpa styrelsen med viss administration som att ta in offerter med mera. Kontakta Låtta.

Bastugruppen: Ser till att bastun är i ordning. Kontakta Jukka.

Tvättstugegruppen: Ser till att det fungerar som det ska och rapporterar in fel till styrelsen och sätter upp bokningslistor. Kontakta Eva.

Målargruppen: Ser över färgförrådet och påbörjar även att samla och skriva ner färgkoder och färgkvaliteter för husens olika renoveringar som varit, för framtiden. Vill du vara med – skriv till Sonja.

Övernattningslägenheten: Håller koll på den och sköter bokningssystemet. Kontakta Johan.

Soprumsgruppen: Den håller ordning på oss så vi inte behöver betala extra för felsortering och dåligt tillplattade kartonger. Kontakta Yngve.

Facebook- och hemsidesgruppen: Här sprider vi information om vad som händer i föreningen. Kontakta Evelina.