Vårstämma 19 maj 2024

Foto ovanifrån på en innergård med grönska.

Lägg gärna redan nu in datumet för vårens stämma! Mer information, årsberättelse och dagordning kommer senare, men boka in den 19 maj i kalendern.

  • Kl 11:00 söndag den 19 maj samlas vi på gårdarna och fördelar städningsuppgifterna mellan oss.
  • Kl 13:00 inleds stämman och förtäring serveras.