Kortrapport från årsstämman

Nu har vi haft en effektiv och välbesökt städdag och årsstämma (vårstämma? kärt barn har många namn), där mycket blev gjort och beslutat i solsken och blåst. Det finns några arbetsuppgifter kvar att hugga för dem som inte kunde närvara. Håll utkik i era mejlkorgar!

Stämman valde ny styrelse. Som ordinarie ledamöter valdes:
Yngve Petersson (som stannar som ordförande, hurra!)
Anna Tunlid (som fortsätter vara sekreterare, hurra igen!)
Eva Andersson (hurra om hon fortsätter som ekonomiansvarig!)
Evelina Lindén
Hans Erjefält

Suppleanter blev:
Sven Björnsson
Elisabeth Bergkvist
Anna Engstam

Vi beslutade att ansluta vår bostadsrättsförening till fiber med en lösning som även ger viss tillgång till basutbud av tv-kanaler. Mötet röstade också för de stadgeändringar som styrelsen föreslagit – se utskick i era mejlkorgar där allt sådant står.

Inga större överraskningar, således.

Mer information (t ex vilka som ingår i vår nya valberedning) kommer när årsmötesprotokollet är skrivet och justerat!

Lämna ett svar