Styrelsemöte 2020-04-01

Sammanfattning

Mindre underhåll är på gång på olika håll i våra hus förutom det större fasadprojektet, bl.a. någon spricka i vägg, termostatbyte i övernattningslägenheten mm. Gällande fasadrenoveringen som pågår hålls byggmöten löpande med entreprenören och projektledare från Bredablick. Vi diskuterar hur vi hanterar årsmöte med tanke på corona. Beslutas att det kommer att bli ett möte via nätet och med poströstning. Detta kommer ske med hjälp av en brevlåda i huset. Hygienrutiner införs i tvättstugorna (Rengöringsmedel finns tillgängliga för alla så att man kan torka av ytor). Bättre begagnad mangel köps in till Tolvmanna. Övergång från analog till digital TV kommer ske 8:e september. (Se mailutskick till alla 1:a april).