Styrelsemöte 2019-09-23

Sammanfattning

Fasad och ventilation är något som styrelsen jobbat med en längre tid. Inget klart ännu.  Belysning (lyktor) på Blåkulla ska bytas ut/uppdateras då den gamla installationen inte är säker. Arbete pågår. Offert har tagits in för rensning av några skorstenar på Blåkulla.Vi ska byta termostat på Tolvmanna. Har kommit in önskemål om hobbyhörna i källaren på Tolvmanna och det checkas med brandskyddsansvarig. Rörande fiberanslutning för bredband så löper vårt avtal med Comhem ut 31/12 2021. Styrelsen har börjat undersöka vad vi kan ha för alternativ i framtiden. Bredablick har styrelseutbildningar. Mall och struktur bör skapas för eventuella ansökningar om utbyggnad av vind. Ny rutin vid överlåtelse av lägenhet: besiktning ska ske vid behov. Vildvinet på Blåkulla ska rensas något då det klättrat över till huset bredvid och vi beställer hjälp för jobb på hög höjd.  Extrastämman blir 3/11 2019.