Styrelsemöte 2018-04-17

  • Värmeväxlare. Offerter kommer att begäras in för byte av värmeväxlare.
  • Förråd (Tolvamanna). Innertaket släpper i flera förråd. Ordförande kontaktar fuktexpert för rådgivning.
  • Brandsyn 20 april, Eva, Azad och Sven deltar.
  • Energideklaration. Två offerter har inkommit. Behandlas efter byte av värmeväxlare.
  • Föreningens olika arbetsgrupper ska bjudas in till ett styrelsemöte för att diskutera uppläggningen av arbetet.