Städdag den 24 april

I väntan på att vi hittar ett bra datum för vår årsstämma, välkomnar vi alla medlemmar till en rejäl vårstädning där vi tillsammans ser till att våra hus får den kärlek de behöver. Din insats behövs! Kan du inte vara med just det här datumet, finns alltid uppgifter att utföra vid annat tillfälle.

Vi ska bland annat: köra skräp till tippen, städa tvättstugorna, borsta gallren till källarfläktarna, städa soprummen, rensa lövsilarna, städa cykelhuset, diska lampkupor, putsa våra gemensamma fönster i trapphus och källare, ta bort ogräs, klippa ner växter, ta fram utemöbler och grill.

Passa på och lär känna dina grannar och ditt hus – kom på städdagen!

Vi börjar kl 11 och beräknas vara klara kl 15.

En av Tolvmannahusets tidigare boende, Sigge, betraktar ägorna och konstaterar att de behöver viss återkommande uppfräschning.
Foto på motorcykel från 1920-talet

Innergårdarna hålls fria från motorfordon

Våra innergårdar är platser för medlemmarnas rekreation och därför har styrelsen, efter förslag från trädgårdsgruppen, beslutat att de ska hållas fria från motorfordon. Det är alltså ett beslut taget i demokratisk ordning. Vi vet att det genom åren har stått såväl motorcyklar som mopeder parkerade framför allt inne på Tolvmannahusets gård, men i framtiden får man alltså parkera sina motorfordon någon annanstans.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Kortrapport från årsstämman

Nu har vi haft en effektiv och välbesökt städdag och årsstämma (vårstämma? kärt barn har många namn), där mycket blev gjort och beslutat i solsken och blåst. Det finns några arbetsuppgifter kvar att hugga för dem som inte kunde närvara. Håll utkik i era mejlkorgar!

Stämman valde ny styrelse. Som ordinarie ledamöter valdes:
Yngve Petersson (som stannar som ordförande, hurra!)
Anna Tunlid (som fortsätter vara sekreterare, hurra igen!)
Eva Andersson (hurra om hon fortsätter som ekonomiansvarig!)
Evelina Lindén
Hans Erjefält

Suppleanter blev:
Sven Björnsson
Elisabeth Bergkvist
Anna Engstam

Vi beslutade att ansluta vår bostadsrättsförening till fiber med en lösning som även ger viss tillgång till basutbud av tv-kanaler. Mötet röstade också för de stadgeändringar som styrelsen föreslagit – se utskick i era mejlkorgar där allt sådant står.

Inga större överraskningar, således.

Mer information (t ex vilka som ingår i vår nya valberedning) kommer när årsmötesprotokollet är skrivet och justerat!