Styrelsemöte 2020-04-21

Sammanfattning

Vi fortsätter med styrelsemöten via Skype och det fungerar bra. Vi har fått en utförlig genomgång av hur man bör hantera bullermätning och åtgärder av yrkeskunnig (tvättstuga). Inga beslut fattade ännu. 

Vi diskuterar hur vi ska göra med fönster långsiktigt. Ska vi övergå till fönster med längre livslängd?  Frågan kräver mer kunskapsinhämtning. Mindre underhåll nu på gång med byggfirma (spricka i vägg, reparation av takfönster). Byggmöte angående fasadrenoveringen sker löpande. Besiktning av lägenhet som säljs är beställd.  Mer info angående tilluftsventiler kommer längre fram. Stämman blir den 14/6.

Styrelsemöte 2020-04-01

Sammanfattning

Mindre underhåll är på gång på olika håll i våra hus förutom det större fasadprojektet, bl.a. någon spricka i vägg, termostatbyte i övernattningslägenheten mm. Gällande fasadrenoveringen som pågår hålls byggmöten löpande med entreprenören och projektledare från Bredablick. Vi diskuterar hur vi hanterar årsmöte med tanke på corona. Beslutas att det kommer att bli ett möte via nätet och med poströstning. Detta kommer ske med hjälp av en brevlåda i huset. Hygienrutiner införs i tvättstugorna (Rengöringsmedel finns tillgängliga för alla så att man kan torka av ytor). Bättre begagnad mangel köps in till Tolvmanna. Övergång från analog till digital TV kommer ske 8:e september. (Se mailutskick till alla 1:a april).

Styrelsemöte 2020-02-17 och 2020-02-24

Sammanfattning

Styrelsen arbetar med diverse underhåll och har just nu många kontakter med entreprenörer. Vi har även hjälp av Bredablick. Under diskussion och i olika faser är: besiktning av tak (till sommaren), ventilations och rökkanaler, dränering, ljudisolering av tvättstugan på Blåkulla, reparation av något källarförråd där material lossnar från tak. När det gäller tilluftsventiler så diskuteras spaltventiler i fönster på några ställen där ingen annan ventil är möjlig. Pågående underhåll är fogning av fasaden på Tolvmanna och i startgroparna är målning av fönster på Tolvmanna. Gällande fönsterfärgen: Styrelsen har undersökt frågan om kvalitet och kulör. Vi målar om eftersom vi har ställningar på plats nu även om det inte finns akut behov men skulle bli aktuellt om ett par år. Fönstren är målade med alkydoljefärg och det har diskuterats om vi skulle övergå till linoljefärg. Det skulle innebära renskrapning av fönster och den proceduren blir för omfattande. Vi fortsätter därför med samma kvalitet och kulör som vi redan har. Vi vill övergå till kulören köpenhamnsgrönt, den kulör som källarfönster och dörrar redan är målade med, men frågan skjuts upp till nästa ommålning. Bygglov behövs för kulörbyte. Plåten runt fönstren och fönsterblecken kan inte målas med samma sorts färg som träet och ingick inte i offert och tidsplan.