Protokoll årsstämma 2012

Protokollet från föreningens årsstämma 2012 är sedan en tid tillbaka färdigt. Det har dock inte hamnat på hemsidan förrän nu. Jag har bytt namn på sidan för årsredovisningar till Stämmor. Där finns nu både årsredovisningar samt höst- och årsstämmoprotokoll.

Lämna ett svar