Styrelsemöte 2017-06-27

Den 27e juni var det återigen dags för styrelsemöte. Trädet på Blåkullas gård diskuterades och en första åtgärd blir att beskäras trädet kraftigt. Ytterligare underlag kommer samlas in för en framtida utvärdering av beskärningen.

Sedan i söndags (den 25e juni) är hantverkarna på plats. Många har säkert känt doften av nyoljade dörrar och mycket riktigt håller de på för fullt med bland annat inoljning av dörrar och fönster samt putsning i delar källaren.

Under uppföljningen av OVK (obligatorisk ventilationskontroll) uppdagades ett par rum utan ordentlig ventilation. Detta kommer nu att åtgärdas tillsammans med de berörda.

Ett välkomstbrev diskuterades som ett sätt att välkomna nya medlemmar i föreningen. Där skulle dels praktisk information så som bokning av tvättmaskinger och bastu kunna tas upp, men också information om föreningens grupper samt nummer till fastighetsjour. Har någon (framförallt ni som är relativt nyinflyttade) något förslag på vad som skulle kunna tas upp i välkomstbrevet får ni gärna höra av er till styrelsen. Inom kort kommer också hemsidan uppdateras med nummer till fastighetsjour.