Styrelsemöte 2019-11-12

Sammanfattning

Vi skapar ett avtal och får hjälp med projektledning för omfogning av fasad. Vi försöker minimera projektledningsbiten för att minska kostnaderna. En del fuktproblem har avhjälpts med aspiratör i skorsten på Blåkulla. Lösningen används därför på fler ställen vid behov. Vi utreder eventuellt byte av termostater. Förslaget med hobbybänk i källaren på Tolvmanna har godkännts efter att senaste skyddsronden med Anticimex godkände det. Det blir en bänk där man kan arbeta med sina hobbyprojekt. Kraftfulla maskiner är så klart inte lämpligt utan mer det småskaliga hantverket. Det finns en del frivilliga krafter i huset och så snart det är i ordning kommer vi meddela det här. Kompletterande gårdsbelysning till Blåkulla är beställd.